ĎALŠIE SLUŽBY

ĎALŠIE SLUŽBY


  • Zabezpečenie procesu ISO certifikácie firmy - komplexné služby prípravy na certifikáciu a samotná certifikácia pre ISO normu 19600 (Compliance Management system) a ISO NORMU 37001 (anti-bribery management system) v spolupráci s certifikačnou autoritou
  • Spolupráca pri kontrolách, auditoch a due diligence pre audítorské a poradenské spoločnosti
  • Poradenstvo v oblasti protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre inštitúcie a orgány verejnej správy a samosprávy
  • Korporátne a administratívne služby pre obchodné spoločnosti (založenie s.r.o., zmeny v s.r.o.)