Naše služby

COMPLIANCE
AML/CFT
DATA PROTECTION/GDPR
INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ
ON-SITE PODPORA
PROTIKORUPČNÉ MANAŽÉRSTVO
ŠKOLENIA/TRÉNINGOVÉ PROGRAMY
ĎALŠIE SLUŽBY

Prečo outsourcing?


Outsourcing, t.j. zabezpečovanie kľúčových činností prostredníctvom služieb od externého dodávateľa, má v oblasti segmentu nami poskytovaných konzultačných služieb nesporné výhody. Outsourcing umožňuje manažmentu firmy: 

  • sústrediť sa na kľúčové obchodné procesy a trhové ciele, 
  • zvýšiť efektívnosť a kvalitu prevádzky podniku prostredníctvom využívania nastavených štruktúrovaných procesov, 
  • prístup k profesionálnym expertom pre konkrétnu odbornú oblasť a využívanie špecializovaných vedomostí expertov v dynamicky sa meniacom legislatívnom prostredí, 
  • flexibilitu nasadenia kvalifikovaných externých zdrojov podľa potreby a zdieľanie odbornej a vedomostnej bázy dodávateľa outsourcingových služieb, 
  • využívať softvérové nástroje na analýzu, skúmanie a vykazovanie obchodných údajov, získavanie informácií, preverovanie a monitoring obchodných partnerov bez ďalších dodatočných nákladov, 
  • znížiť zaťaženie vnútornej infraštruktúry a interných ľudských zdrojov, čiže eliminovať potrebu budovania interných oddelení a ich personálneho a technického vybavenia, 
  • účinné zníženie finančných nákladov alokovaných na in-house compliance oddelenie alebo nákup čiastkových poradenských služieb od externých poradcov a špecialistov.