O nás

O spoločnosti


Spoločnosť LEGISGROUP vznikla v roku 2006 s cieľom poskytovať malým a stredným podnikateľom komplexné korporátne služby v oblasti zakladania, predaja a správy obchodných spoločností. Od roku 2007 sa spoločnosť LEGISGROUP výrazne zameriavala tiež na oblasť podnikateľského poradenstva a poskytovanie profesionálnych administratívnych služieb pre podnikateľské subjekty s celoslovenskou pôsobnosťou. Od roku 2011 spoločnosť participovala ako odborný konzultant na mnohých podnikateľských a investičných projektoch v oblasti finančného trhu, investičných služieb, informačných technológií ako aj na startupových projektoch v ďalších podnikateľských segmentoch (energetika, doprava, zdravotníctvo a pod.). 

V súčasnosti sa spoločnosť LEGISGROUP primárne špecializuje na poradenské a outsourcingové služby v oblasti riadenia a správy obchodných spoločností, riadenia rizík, Compliance, ochrany pred praním špinavých peňazí, GDPR a informačnej bezpečnosti.

Naša filozofia


Sme spoľahlivým sprievodcom zložitým a neprehľadným svetom legislatívy a právnej regulácie aj v oblasti Vášho podnikania. Pomáhame Vám znižovať finančné, prevádzkové a reputačné riziká a chránime Vami vytvárané hodnoty.  Pracujeme na princípe vysokej kvality, odbornej garancie a cenovej dostupnosti.  


Náš prístup


Našim cieľom je, aby ste mali nastavený systém interných noriem a vnútropodnikových procesov vždy v súlade s aktuálnymi požiadavkami platnej právnej úpravy a zároveň prakticky porozumeli všetkým Vašim zákonným povinnostiam a tiež významu dobrej a rozumnej správy Vašej firmy.