Outsourcingové služby v oblasti Compliance, AML a GDPR

Efektívne riešenia pre riadenie a elimináciu rizík

Čo robíme


Budujeme expertné tímy na Compliance, AML, GDPR a informačnú bezpečnosť. Naše odborné skúsenosti a skúsenosti našich spolupracovníkov so správou a riadením firiem, riadením rizík ako aj skúsenosti s implementáciou, nastavovaním a samotným riadením agendy Compliance, agendy zameranej na ochranu pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, agendy ochrany osobných údajov a agendy riadenia informačnej bezpečnosti nám umožňujú poskytovať klientom profesionálne, efektívne a na mieru šité služby.

Prečo my


Nami poskytovaná poradenská podpora reaguje primárne na požiadavky klientov v snahe nájsť pre riešenie ich problémov rozumnú rovnováhu medzi plnením obchodných cieľov a dodržiavaním zákonných a regulačných pravidiel. Našou snahou je minimalizovať riziká klienta, chrániť jeho podnikateľské aktíva, predchádzať zásahom regulačných orgánov do podnikania klienta (najmä elimináciou sankčných konaní za porušenie predpisov) a tým pomáhať udržiavať zdravú konkurencieschopnosť klienta v rámci jeho podnikateľského segmentu.