RCR GOVERNANCE FRAMEWORK™

Komplexné služby v oblasti Risk, Compliance & Regulatory pre súkromný a verejný sektor

Pomáhame klientom so správou a riadením firiem a optimalizáciou vnútropodnikových procesov. 

Čo robíme

Budujeme expertné tímy na Compliance, AML, GDPR a informačnú bezpečnosť. Naše odborné skúsenosti a skúsenosti našich spolupracovníkov so správou a riadením firiem, riadením rizík ako aj skúsenosti s implementáciou, nastavovaním a samotným riadením agendy Compliance, agendy AML, agendy ochrany osobných údajov a agendy riadenia informačnej bezpečnosti nám umožňujú poskytovať klientom profesionálne, efektívne a na mieru šité služby.


Prečo my

Nami poskytovaná poradenská podpora reaguje primárne na požiadavky klientov v snahe nájsť pre riešenie ich problémov rozumnú rovnováhu medzi plnením obchodných cieľov a dodržiavaním zákonných a regulačných pravidiel. Našou snahou je minimalizovať riziká klienta, chrániť jeho podnikateľské aktíva, predchádzať zásahom regulačných orgánov do podnikania klienta (najmä elimináciou sankčných konaní za porušenie predpisov) a tým pomáhať udržiavať zdravú konkurencieschopnosť klienta v rámci jeho podnikateľského segmentu.