Právne informácie

Upozornenie (Disclaimer)

SPOLOČNOSŤ LEGIS GROUP, S.R.O. NEPOSKYTUJE PRÁVNE SLUŽBY PODĽA ZÁKONA 586/2003 Z.Z. O ADVOKÁCIÍ ANI SLUŽBY DAŇOVÉHO PORADCU PODĽA ZÁKONA 78/1992 Z.Z. O DAŇOVÝCH PORADCOCH A SLOVENSKEJ KOMORE DAŇOVÝCH PORADCOV. V PRÍPADE, ŽE SÚ V RÁMCI POŽIADAVIEK KLIENTOV VYŽADOVANÉ PRÁVNE SLUŽBY ALEBO SLUŽBY DAŇOVÉHO PORADCU, TIETO SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM PARTNERSKÝCH ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ A DAŇOVÝCH PORADCOV. SPOLOČNOSŤ LEGIS GROUP, S.R.O. NEZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE.