ĎALŠIE SLUŽBY

Ďalšie služby


 • Krízový manažment
 • Riadenie technologických rizík
 • Penetračné testovanie
 • Zabezpečenie procesu ISO certifikácie firmy v spolupráci s certifikačným orgánom
 • Služby podnikového financovania a reštrukturalizácie
 • Transakčné poradenstvo
 • Spolupráca pri fúziách a akvizíciách
 • Spolupráca pri kontrolách, auditoch a due diligence
 • Štúdie uskutočniteľnosti
 • Finančné modelovanie a oceňovanie podniku
 • Tvorba podnikateľských plánov