Bločková lotéria je pre TIPOS dlhodobo stratový projekt. Ukončiť ho ale musí ministerstvo.

Podľa NKÚ SR môže mať prevádzkovanie bločkovej lotérie pozitívny, avšak nemerateľný vplyv na výnos DPH. Navyše očakávaný edukačný, morálny a kvalitatívny prínos bločkovej lotérie sa naplnil už počas prvého roku jej fungovania.

Boj proti daňovým podvodom na DPH

V máji 2012 schválila vláda Slovenskej republiky „Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016“, ktorý obsahoval 50 opatrení zameraných na boj proti daňovým podvodom. Ministerstvo financií zároveň prišlo v rámci plnenia akčného plánu boja proti daňovým podvodom s projektom lotérie pokladničných dokladov. Národná bločková lotéria mala byť podľa Ministerstva financií v rámci Európskej únie jedinečný projekt. Okrem Slovenska v roku 2013 fungovala bločková lotéria len na Taiwane a na Malte. V Gruzínsku tamojšia vláda lotériu pokladničných dokladov v tom čase pozastavila. Podľa vtedajšieho ministra financií Petra Kažimíra mala bločková lotéria na Slovensku aj veľký edukačný potenciál. "Bločkovú lotériu vnímame ako šancu, ktorá umožní namiesto represie prinášať osvetu. Neplatenie daní je odrazom morálky celej spoločnosti a preto má obrovský edukačný potenciál," uviedol vtedy minister Kažimír.

Národná bločková lotéria odštartovala v septembri 2013 a po viacerých zmenách herného plánu funguje bez prerušenia dodnes. Žrebovanie pokladničných dokladov bolo verejnosti prezentované ako nová forma zábavy, mierneho hazardu v príťažlivej podobe, ktorá je určená pre majiteľov pokladničných dokladov. Zároveň to mal byť spôsob šírenia osvety, pretože spotrebitelia si v prípade nevydania pokladničného dokladu uvedomia, že podnikateľ neodvádza dane, a tým okráda nielen štát, ale aj ich samotných. Hlavným benefitom realizácie projektu bločkovej lotérie malo byť zvýšenie tržieb z predaja a poskytovania služieb zaregistrovaných elektronickými registračnými pokladnicami s priamym pozitívnym dopadom na verejné financie štátu formou zvýšenia objemu odvodu daní do štátneho rozpočtu.

 

Kontrola NKÚ SR

To, či sa naplnili ciele a prínosy zavedenia bločkovej lotérie pre štát a či jej prevádzkovanie naplnilo očakávané ekonomicko-finančné predpoklady z roku 2013, skúmal v roku 2017 aj Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR). NKÚ SR vykonal kontrolu účinnosti opatrení politiky boja s podvodmi na DPH, ktorej účelom bolo získať primerané uistenie, že vybrané opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v Akčnom pláne na efektívnejší boj EÚ proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, boli v rokoch 2012 - 2016 v Slovenskej republike účinne aplikované v boji proti podvodom na DPH. NKÚ SR v rámci kontroly vypracoval aj podrobnú analýzu fungovania bločkovej lotérie v rokoch 2013 až 2016, pričom jej prínosy možno podľa NKÚ SR rozdeliť na mäkké (nemerateľné) a tvrdé (merateľné). Do prvej skupiny spadá edukačný, morálny a kvalitatívny prínos bločkovej lotérie, ktorý bol však naplnený ešte v prvom roku jej fungovania. V rámci merateľných prínosov (tvrdé) vykonal Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií odhad vplyvu bločkovej lotérie na výber DPH, a to na úrovni 8,2 miliónov eur ročne. Po kontrole tohto odhadu ho kontrolóri NKÚ SR považovali za optimistický a zaujali skôr konzervatívny názor, že bločková lotéria mohla mať pozitívny, no nemerateľný vplyv na výnos DPH.

 

Výnosy bločkovej lotérie TIPOS nadhodnotil tisícnásobne

Výnosy bločkovej lotérie boli podľa zistení NKÚ SR na začiatku odhadované na 50 miliónov eur ročne. Tento odhad TIPOSU bol pritom nadhodnotený približne tisícnásobne, a to najmä z dôvodu nenaplnených očakávaní ohľadom pomeru registrovaných bločkov cez terminály TIPOSU (sieť spolupracujúcich prevádzok TIPOSU ako pošta, trafiky, potraviny a pod.), za ktoré TIPOS počítal s úhradou registračného poplatku 0,20 EUR za jednu registráciu. Oveľa aktívnejšie a častejšie bola využívaná nespoplatnená registrácia cez internet. Počet registrovaných bločkov do bločkovej lotérie od roku 2013 postupne klesal, keď v prvom roku fungovania bolo registrovaných necelých 84 miliónov bločkov, v nasledujúcich rokoch to bola približne polovica. Priemerný mesačný počet registrujúcich hráčov s opadajúcim záujmom o bločkovú lotériu klesal tiež, keď v prvom roku dosiahol úroveň 156 tisíc, v druhom roku len 70 tisíc a v treťom klesol priemerný mesačný počet hráčov na 45 tisíc.

Bizarné štatistiky, čudné praktiky hráčov

Dátová analýza NKÚ SR na vyčerpávajúcej vzorke (35,8 miliónov) všetkých bločkov registrovaných do bločkovej lotérie v priebehu roka 2016 odhalila, že z celkového počtu 80 tisíc unikátnych hráčov prvé percento najaktívnejších (necelých 800 hráčov) registrovalo tretinu bločkov (cca 10 miliónov bločkov) a tiež si rozdelilo tretinu výhier. Celkové sumy registrovaných bločkov u najaktívnejších hráčov pritom výrazne prekračovali bežnú spotrebu. Početne najčastejšie registrované sumy boli 2,90, 3,00 a 3,10 eur, čo zodpovedalo cene obedového menu alebo krabičke cigariet. Registrovanie jedného bločku do bločkovej lotérie trvalo rýchlym hráčom približne 15 sekúnd a pri tomto tempe dosiahli za 29 hodín štatisticky istú výhru, čo NKÚ SR označil spôsobom, že ekvivalentná odmena hráča za jeho aktivitu bola 3,50 eur na hodinu. NKÚ SR zároveň konštatoval, že relatívne nízky počet aktívnych hráčov a malá skupina najaktívnejších hráčov indikujú odklon bločkovej lotérie od pôvodného zámeru celospoločensky zapôsobiť na spotrebiteľov.

Dátová analýza NKÚ SR tiež potvrdila, že prvých (najaktívnejších) 40 hráčov bločkovej lotérie registrovalo 10% všetkých bločkov a rozdelilo si tak aj 10 % všetkých výhier, a že prvých 5 % hráčov registrovalo 50 % všetkých bločkov a rozdelilo si tak 50 % všetkých výhier.

Bločky bolo možné registrovať do bločkovej lotérie viacerými spôsobmi. Okrem najpoužívanejšej registrácie prostredníctvom internetu, to bolo možné tiež cez mobilnú aplikáciu, SMS, terminály TIPOSU, či pokladnice partnerov. Registráciu cez mobilnú aplikáciu, terminály TIPOSU či pokladnice partnerov TIPOS od roku 2019 zrušil a v súčasnosti umožňuje registráciu len cez internet alebo SMS. Najpoužívanejšími dvoma spôsobmi registrácie bločkov do bločkovej lotérie boli registrácia cez web a registrácia prostredníctvom pokladníc obchodných partnerov TIPOSU, cez ktoré bolo v období 2013-2016 registrovaných vyše 99,8 % všetkých bločkov.

Najrýchlejší hráči dokázali väčšinu svojich bločkov natypovať do 10 sekúnd. Príkladom môže byť hráčka, ktorá nahadzovala bločky viac-menej iba z pokladníc z predajne COOP vo Svederníku, z ktorých 83 % nahodila do 10 sekúnd a celkovo vyhrala 6 krát po 100 eur. Podrobnejší pohľad pritom naznačoval, že mohlo ísť o pani za pultom, čo si odkladá všetky neprevzaté bločky a tie následne, večer po práci s asi mesačným oneskorením, registruje do bločkovej lotérie. Ako pokladníčka bola zbehlá v práci s numerickou klávesnicou, a teda vedela bločky rýchlo nahadzovať. Niektoré ďalšie hráčske účty vykazovali známky obdobného správania, čo v podstate znamenalo, že jeden hráč tipoval z viacerých účtov, prípadne, že tipovala celá rodina, ktorá zbierala bločky z rovnakých prevádzok a nahadzovala ich z rôznych účtov registrovaných do bločkovej lotérie. Prvým príkladom takéhoto tipovania z viacerých účtov je hráč, ktorý v roku 2016 tipoval minimálne z ôsmich účtov vyše 120 000 bločkov. Pre jednu prevádzku (išlo o trafiku v Bratislave) registroval viac než 34 000 bločkov, od 100 po 9 000 bločkov na jednotlivých účtoch s najčastejšími sumami 2,80, 2,90, 3,00 a 3,10. Suma 3,10 bola pritom medzi tipujúcimi zjavne „najobľúbenejšia“. Ďalším príkladom je rodina 4 účtov s necelými 50.000 registrovanými bločkami, z ktorých štvrtina pochádzala z jedálne/bufetu U.S. Steel Košice. Pokiaľ by išlo iba o vlastnú spotrebu a nie zbieranie bločkov, bolo by to priemerne 2 992 obedov/nákupov na každého zo štyroch registrovaných hráčov, pri sume 2,54 eura. Počas roka 2016 bolo do bločkovej lotérie registrovaných 35 832 403 bločkov, z ktorých bolo 5 224 výherných (po 100 eur), čo znamenalo potrebu registrovať aspoň 6 859 bločkov na štatisticky istú 100 eurovú výhru. Priemerní hráči pri zadávaní bločkov dosahovali rýchlosť 1 bloček za 42 sekúnd, pričom touto rýchlosťou si na 100 eurovú výhru prišli po 80 hodinách, z čoho vychádza ekvivalentná odmena hráča na úrovni 1,25 eur za hodinu. Najaktívnejší hráči nahadzovali 1 bloček približne za 15 sekúnd, čo následne dávalo necelých 29 hodín čistého času na nahadzovanie a po výhre 100 eur ekvivalentnú odmenu hráča na úrovni 3,50 eur na hodinu. Prostredníctvom pokladníc zmluvných partnerov TIPOSU (najmä obchodné reťazce), pri ktorom sa bloček do bločkovej lotérie registroval automaticky, bolo v roku 2016 registrovaných vyše jedného milióna bločkov z celkovo 16 systémov zmluvných partnerov. Celková suma registrovaných bločkov cez tento kanál dosiahla sumu 8,1 miliónov eur pri priemernej sume bločkov 10,23 eur, pričom bolo rozdelených 173 výhier vrátane jedného Jackpotu. Polovica všetkých registrovaných bločkov cez pokladnice partnerov pochádzala z 12 prevádzok, z čoho šesť sa nachádzalo v Košiciach. Celková suma nákupov v týchto 12 prevádzkach dosiahla necelé 4 milióny eur, čo zodpovedalo približne polovici všetkých pokladníc a rovnako 83 výhier zodpovedalo približne polovici všetkých výhier z pokladníc všetkých zmluvných partnerov TIPOSU. Nerovnomerné rozloženie počtov registrovaných bločkov medzi pokladnice partnerov a najmä medzi jednotlivými prevádzkami partnerov môže implikovať dve alternatívy. Prvou bola zvýšená obľuba tohto spôsobu registrácie u pravidelných zákazníkov týchto obchodov (išlo o malé až stredne veľké maloobchodné predajne). Druhou bolo vyžívanie tohto spôsobu registrácie personálom predajne, ktorý si tak mohol prilepšovať výhrou. NKÚ SR preto konštatoval, že existovalo riziko nadmerného využívania tohto kanála na registráciu bločkov zamestnancami predajní partnerov a nie primárne cielenými zákazníkmi.

 

Inšpirácia pre Mongolsko, v Česku Účtenkovka skončila po 2 rokoch

Po úspešnom štarte Národnej bločkovej lotérie na Slovensku v septembri 2013 sa týmto projektom inšpirovali viaceré krajiny, a to nielen v Európe. TIPOS sa vo svojej Výročnej správe za rok 2015 pochválil, že po vzore Slovenska bločkovú lotériu spustilo už aj Portugalsko a Chorvátsko. V septembri 2015 sa pripojilo Poľsko a od januára 2016 tento úspešný projekt spustilo aj Mongolsko, pre ktoré bola slovenská Národná bločková lotéria hlavným zdrojom inšpirácie. Slovenskom sa inšpiroval aj Andrej Babiš. České Ministerstvo financí spustilo Účtenkovku 1. októbra 2017 ako doplnkový nástroj elektronickej evidencie tržieb. Za celú dobu jej fungovania sa do hry zapojilo viac ako 1,1 milióna ľudí, ktorí zaregistrovali viac ako 467 miliónov bločkov. Hoci české Ministerstvo financií považovalo projekt Účtenkovky za úspešný, počas je prevádzkovania sa objavovali aj kritické hlasy, podľa ktorých mala Účtenkovka črty podvodnej hry alebo, hry, ktorú si sprivatizovali profesionálni hráči a organizované skupiny. Fungovanie českej Účtenkovky po dvoch rokoch skončilo, keď české Ministerstvo financií v súvislosti s núdzovým stavom kvôli COVID 19 a s ním súvisiacou zmenou rozpočtových priorít pristúpilo k jej zrušeniu. Posledné (tridsiate) žrebovanie Účtenkovky, prebehlo 15. apríla 2020. Ministerka financií Alena Schillerová k tomu uviedla: Zrušenie účtenkovej lotérie je neplánovaným, ale v tejto mimoriadnej situácii nevyhnutným krokom. Svoj hlavný účel ale Účtenkovka už dávno splnila. Spustili sme ju preto, aby sme motivovali zákazníkov k preberaniu bločkov, čo je vo vyspelých krajinách brané ako samozrejmosť. A práve vďaka Účtenkovke si nezanedbateľná časť ľudí skutočne začala pravidelne brať v obchode bločky.

Nová licencia, nulové príjmy, miliónové náklady

Na Slovensku bločková lotéria stále pokračuje. TIPOS dokonca získal novú individuálnu licenciu na prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov v roku 2018, a to na ďalších 5 rokov, čiže do roku 2023. TIPOS pritom podľa predloženého obchodno-finančného plánu očakáva počas tohto obdobia nulové príjmy a miliónové náklady (len predpokladané záväzky voči hráčom počas platnosti novej licencie predstavujú 6 miliónov EUR, t.j. 1,2 milióna ročne). Zodpovednosť za prevádzkovanie dlhodobo stratovej lotérie však nenesie primárne národná lotériová spoločnosť TIPOS, resp. jej manažment, ale Riadiaci výbor projektu žrebovania pokladničných dokladov z elektronických registračných pokladníc, ktorého členmi sú okrem TIPOSU aj zástupcovia Ministerstva financií a Finančnej správy, ktorí majú v Riadiacom výbore rozhodujúce slovo. Práve Riadiaci výbor projektu bločkovej lotérie prerokúva a schvaľuje strategické materiály a postupy súvisiace s realizáciou projektu, vyhodnocuje realizáciu projektu z hľadiska vecného, finančného a časového, prijíma opatrenia na predchádzanie prípadným problémom, rieši aktuálne problémy, vyhodnocuje prácu spoločnosti TIPOS vo veci implementácie projektu a poskytuje odporúčania podpredsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky na prijatie zásadných rozhodnutí zabezpečujúcich vybudovanie systému bločkovej lotérie. Riadiaci výbor projektu taktiež rozhoduje o zmenách, ktoré majú zásadný význam a prejavujú sa hlavne dopadom na časový harmonogram a finančné prostriedky projektu, určuje tolerancie, v rámci ktorých je možné zmeny riadiť bez jeho rozhodnutia. Je však otázne do akej miery je takto koncipovaný „riadiaci orgán“ oprávnený nahrádzať kompetencie a teda zodpovednosť štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti TIPOS, ktorým je predstavenstvo spoločnosti, a či je takéto kompetenčné nastavenie vôbec v súlade so zákonom o hazardných hrách a Obchodným zákonníkom. Je tu totiž riziko, že akákoľvek snaha na strane členov predstavenstva spoločnosti TIPOS vynaložiť zákonom vyžadovanú mieru odbornej starostlivosti a uplatniť v prípade tohto stratového lotériového produktu pravidlo „dobrého hospodára“ bude narážať na „politické“ predstavy a vízie ministerských úradníkov. Každopádne je načase (možno aj po vzore Českej republiky), aby členovia Riadiaceho výboru zobrali do rúk kalkulačky a do hrsti zdravý rozum a projekt bločkovej lotérie podrobili dôkladnej analýze. Odpoveď na otázku, či má význam pokračovať v drahom projekte Národnej bločkovej lotérie aj počas ďalších rokov, hlavne ak už svoj primárny (edukačný a morálny) cieľ naplnila, je pritom zrejmá už dnes. Posledné slovo budú mať ale politici.

 

ZDROJ: NKÚ SR - P R O T O K O L o výsledku kontroly - Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH (november 2017)

Text je zverejnený na tomto blogu.