Veľká lotériová lúpež: Kauza Lemikon má 12 rokov a stále žije

Pokus pripraviť Tipos o desiatky miliónov EUR v roku 2008 nevyšiel podľa plánu. Navyše „veľká lotériová lúpež“ zostáva stále bez trestu.

 

 

Kauza Lemikon nie je dodnes definitívne ukončená. Čaká sa na verdikt Najvyššieho súdu o dovolaní Lemikonu, ktorý môže Tipos, napriek minuloročnému právoplatnému víťazstvu v dlhoročnom súdnom spore, vrátiť na úplný začiatok celej kauzy.   

 

„Radovan Vítek drtí Tipos“

 

Presne pred dvanástimi rokmi vypukla kauza Lemikon. Český novinár Miroslav Motejlek zverejnil informáciu o povinnosti Tiposu zaplatiť cyperskej spoločnosti Lemikon viac ako miliardu slovenských korún v dôsledku súdnej prehry Tiposu so spoločnosťou Športka. Koncom októbra 2008 sa na internete objavil článok „Miliardář Radovan Vítek drtí Tipos. Slovenská obdoba Sazky mu musí vyplatit více než miliardu Sk plus úroky. Rozhodl tak Nejvyšší soud SR.“. Český novinár Miroslav Motejlek v ňom svojským ale výstižným spôsobom opísal neutešenú situáciu, v ktorej sa Tipos ocitol. Podľa Motejlka „Tipos čakajú mimoriadne ťažké časy. Zahryzol sa do neho totiž realitný magnát, drsný investor a jeden z piatich najbohatších občanov Českej republiky Radovan Vítek.“ „Tridsaťsedemročný predátor Vítek rozhodne Tipos šetriť nebude. Ide o nekompromisného obchodníka, ktorý zásadne nikdy neustupuje. Právnym zástupcom Lemikonu je pritom Tomáš Rybář. Tento český Tom Hagen (právnik Dona Corleoneho z knihy a filmu Krstný otec) je známy tým, že má v podstate len jedného jediného klienta. A tým je Radovan Vítek. Vítek je v priateľskom vzťahu s finančnou skupinou J&T, najmä s Patrikom Tkáčom. Paradoxné je, že Vítek prvé miliardy zarobil na Slovensku. Po rokoch si tak prichádza pre ďalšie, konštatoval Motejlek. Informáciu, že Vítek získal pohľadávku Športky a know-how za „bagateľ“, ktorá sa v Motejlkovom článku tiež objavila, sa nepodarilo potvrdiť a takéto zistenie sa doposiaľ neobjavilo ani v súdnom spise.

 

Trestné oznámenia lietali zo všetkých strán

 

Ministerstvo financií pod vedením Jána Počiatka sa rozhodlo pred 12 rokmi s Radovanom Vítkom dohodnúť a zaplatiť jeho spoločnosti Lemikon na základe Dohody o urovnaní obludnú sumu 66 miliónov EUR, ktorá zahŕňala istinu cca 33 miliónov EUR a prislúchajúce úroky a trovy konania. Za túto sumu mal Tipos získať know-how na prevádzkovanie číselných lotérií, ktoré vraj dovtedy „využíval neoprávnene“. Takýto postup narazil na ostrú kritiku bývalého šéfa rezortu financií Ivana Mikloša, ktorému sa nepáčilo predovšetkým to, že Tipos ani Ministerstvo financií sa ani len nepokúsili podať podnet na generálnu prokuratúru kvôli možnosti mimoriadneho dovolania, hoci v tom čase, a to je potrebné zdôrazniť, podanie mimoriadneho dovolania nemalo automatický odkladný účinok. Naopak, Tipos a Ministerstvo financií sa v rámci dohody s Lemikonom zaviazali, že podnet na generálnu prokuratúru nepodajú. Podľa ministra financií Jána Počiatka bola takáto dohoda s Lemikonom jediným prijateľným riešením. Tvrdil, že ak by sa Tipos do 15 dní s Lemikonom nedohodol alebo neprestal používať sporné know-how, hrozil by mu koniec a štát by o profitujúcu firmu nakoniec prišiel. Počiatek tiež odmietol Miklošove tvrdenia, že Tipos mal ísť do konkurzu, a teda zbankrotovať.

V rámci konkurzu, ktorý navrhoval Mikloš, by došlo k speňaženiu majetku Tiposu, ktorého hodnotu exminister odhadol na cca 10 až 13 miliónov EUR, čo bolo oveľa menej ako cena za urovnanie a kúpu know-how od Lemikonu, ktorú s Lemikonom dohodol Počiatek, a ktorú Tipos nebol navyše schopný uhradiť bez finančnej výpomoci Ministerstva financií. Z tohto dôvodu exminister Mikloš podal na vtedajšieho generálneho riaditeľa Tiposu Petra Kapustu trestné oznámenie. „Za to, že svojím konaním respektíve nekonaním spôsobil akciovej spoločnosti a Slovenskej republike škodu veľkého rozsahu, konkrétne kvôli porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku,“ vyhlásil Mikloš. Minister Počiatek sa rozhodol pre revanš a podal na exministra Mikloša oznámenie pre podozrenie z trestného činu podnecovania k trestnej činnosti. Počiatek totiž postup prostredníctvom bankrotu, ktorý navrhoval Mikloš, považoval za podvod a tunelovanie. „Ivan Mikloš tým dáva návod všetkým, aby neplatili svoje záväzky,“ vysvetlil Počiatek. Zároveň potvrdil, že je pripravený ako minister financií poskytnúť Tiposu finančnú výpomoc (pôžičku) na pätnásť rokov za štandardných komerčných podmienok, keďže finančná kondícia Tiposu v tom čase neumožňovala poskytnúť Lemikonu finančné plnenie, ktoré bolo predmetom dohody o urovnaní.

Zvrat v pripravenom scenári finančného „urovnania“ s cyperskou schránkou spôsobilo nadobudnutie účinnosti novely Občianskeho súdneho poriadku, na základe ktorej bolo možné cez mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora oddialiť (odložiť) vykonateľnosť rozhodnutí v tejto kauze. Následne minister Počiatek zakázal Tiposu vyplatiť Lemikonu druhú splátku podľa dohody o urovnaní a tiež uložil Tiposu povinnosť uzatvoriť s Ministerstvom financií Dodatok č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci, na základe ktorého Tipos musel ministerstvu predčasne vrátiť medzitým obdržané prostriedky finančnej výpomoci. Začiatkom decembra 2008 generálny prokurátor Dobroslav Trnka podal na Najvyšší súd SR mimoriadne dovolanie a v reakcii na podané dovolanie spoločnosť Lemikon oznámila, že odstupuje od Dohody o urovnaní a prevode know-how s Tiposom z novembra 2008. Zaslanú prvú splátku vo výške cca 13 miliónov EUR zároveň prekvalifikovala spoločnosť Lemikon na zmluvnú pokutu, ktorá bola v takejto výške dohodnutá v dohode o urovnaní. Kolotoč súdnych sporov následne pokračoval a trvá dodnes.

 

Lemikon o majiteľovi klame, zápis v Registri partnerov preverí súd

 

Lemikon sa do Registra partnerov verejného sektora zapísal pomerne neočakávane 4.7.2017, kedy na Krajskom súde v Bratislave prebiehalo ešte len opakované prvostupňové súdne konanie o jeho žalobe voči Tiposu. Každopádne týmto zápisom Lemikon odhalil svoju majetkovú štruktúru ako aj údaj o konečnom užívateľovi výhod. Za konečného užívateľa výhod bol označený Vítkov právnik Tomáš Rybář. Tento zápis však vzbudzuje pochybnosti o jeho pravdivosti a slovenské súdy v súčasnosti preverujú, kto je skutočným vlastníkom schránkovej firmy, ktorá sa so štátnym Tiposom stále súdi o milióny eur. Tomáš Rybář je ako konečný užívateľ výhod spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT označený len na základe dokumentu Trust declaration vystavenom správcovskou spoločnosťou BERG NOMINEES LIMITED. Žilinský registrový súd koná na základe podnetu organizácie Transparency International. „Rybář je v slovenskom registri zapísaný ako vlastník Lemikonu, no bežne vystupuje ako advokát druhého najbohatšieho Čecha, realitného magnáta Radovana Vítka. Ako sa ten dostal k Lemikonu ostáva nejasné, podľa viacerých novinárov vedú stopy k J&T,“ uviedlo k tejto téme Transparency International. Podľa tejto organizácie doteraz nie je jasné komu naozaj išli, a v prípade úspechu dovolania pôjdu, peniaze z tohto biznisu. Finančná skupina J&T v minulosti účasť na založení a správe Lemikonu odmietla. Vítek však podľa Transparency International aktuálne čelí na amerických súdoch žalobe za podvod, ktorý mal na investoroch spáchať aj s pomocou J&T Banky. Konanie na žilinskom súde začalo 9.12.2019 a zatiaľ nie je ukončené. Dôvodom môže byť aj pasivita a nekonanie zo strany spoločnosti Lemikon alebo jeho právnych zástupcov. Pôvodný zápis Lemikonu do registra realizovala ako oprávnená osoba martinská advokátska kancelária MH Legal, s.r.o., v súčasnosti zápis o oprávnenej osobe v registri absentuje.

Superschránka v pozadí alebo kto sú „lúpežníci“ z Cypru

 

Podľa verifikačného dokumentu, ktorý je tiež zverejnený v registri partnerov verejného sektora, sa ako 100% vlastník spoločnosti LEMIKON LIMITED (so sídlom na Cypre) uvádza LEMIKON MANAGEMENT (so sídlom v Paname) a ako 100% vlastník spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT sa uvádza cyperská spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED, ktorá je profesionálnou správcovskou spoločnosťou poskytujúcou služby pravdepodobne stovkám ďalších podnikateľov. Táto cyperská superschránka sa pritom objavuje ako súčasť akcionárskeho pozadia aj u slovenských spoločností BENESTRA, s.r.o., Starland Holding, a.s. (projekt Park City Triblavina; v štruktúre bola do novembra 2019), X-BIONIC®SPHERE a.s., FOOD FARM, s.r.o. a VSS ENERGY, s.r.o. Zároveň sa objavuje aj ako „správca majetkového podielu“ v projekte SKYTOLL (mýto), v projekte akvizície obchodnej siete TERNO a Moja Samoška za asistencie J&T, v projekte predaja satelitnej služby SKYLINK firme M7 Group za asistencie J&T alebo ako formálny vlastník firmy Nikai Holding, ktorá má v skutočnosti patriť Miroslavovi Výbohovi.

Hoci indície smerujúce k J&T môžu vyvolávať dojem jej jednoznačného majetkového prepojenia aj so spoločnosťou Lemikon, označiť ako majiteľa Lemikonu a konečného užívateľa/užívateľov výhod niekoho z finančnej skupiny J&T nie je možné. Hlavným problémom pre rozkľúčovanie a identifikovanie skutočných majiteľov Lemikonu je intenzívne využívanie inštitútu tzv. trustov, ktoré sú v cyperskom právnom prostredí obľúbeným nástrojom na ochranu majetku. Nevýhodou trustu sú síce vyššie náklady pri jeho založení, no trust ponúka v súčasnosti najvyšší možný štandard anonymného vlastníctva a zabezpečenia dispozície s majetkom. Majetok prevedený na trust nie je postihnuteľný exekúciou ani žiadnymi správnymi rozhodnutiami a nepodlieha dedeniu (dokonca je možné vylúčiť neopomenuteľných dedičov ako sú manželka a deti). O jeho použití rozhoduje výlučne (takmer neidentifikovateľný skutočný majiteľ), pričom vo verejnom registri bude zapísané iba meno jeho „dosadeného“ správcu.

O to intenzívnejšie budú zo strany verejnosti očakávané závery konania žilinského registrového súdu, prípadne vyšetrovanie zo strany polície, ktorá by sa v súčasnosti už tejto kauze mala intenzívne venovať. Isté je v tejto chvíli len to, že za Lemikonom sa neskrývajú zahraniční investori alebo profesionálni obchodníci s pohľadávkami, ale skôr „slovenskí lúpežníci“ a gro všetkých dôkazov pre prípadné trestné stíhanie sa teda nenachádza na Cypre, ale s veľkou pravdepodobnosťou na Slovensku.

 

Počiatek Trnkovi: Aby sme nevyzerali ako „ko..ti“

 

Kauzu Lemikon koncom minulého roka pripomenulo a „osviežilo“ aj uniknuté video debaty generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s ministrom financií Jánom Počiatkom, v ktorom minister financií žiadal vtedajšieho generálneho prokurátora o podporu pre jeho kroky týkajúce sa Tiposu. Predmetné video sa napriek svojmu perverznému obsahu stalo dokonca relevantným podkladom pre doposiaľ neukončené rozhodovanie Najvyššieho súdu o dovolaní Lemikonu, ktorý právny zástupca Lemikonu predložil Najvyššiemu súdu ako dôkaz o koordinovanom a účelovom postupe štátu smerujúceho k poškodeniu procesných práv Lemikonu s cieľom zvýhodniť postavenie štátu a spoločnosti Tipos v prebiehajúcom súdnom spore. Bizarnosť situácie s „video“ dôkazom len dokreslila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová, ktorá v tejto súvislosti uviedla: "Na margo medializovanej nahrávky ohľadne rozhovoru Trnku a Počiatka v súvislosti s kauzou Lemikon je možné podľa prokuratúry hovoriť o existencii podozrenia z možného spáchania rôznej ekonomickej trestnej činnosti. Bude preto potrebné zo strany polície preveriť ekonomické vzťahy a ich účel v danej veci a v prípade zistenia relevantných skutočností vyvodiť zodpovedajúce právne kroky. “ 

 

Na záver je snáď vhodné pripomenúť si pamätné výroky Jána Počiatka adresované Dobroslavovi Trnkovi:

„Hlavne som sa naučil jednu vec. Vôbec nezáleží na tom, čo je pravda, dôležité je, čo povieš. To je presne aj v tejto kauze Tipos. Potrebujeme, aby si to... ako to povedať tak, aby sme v tom nevyzerali my ako ko..ti.“

 

Nuž tento zámer obom „účinkujúcim“ pánom celkom nevyšiel.

Originál textu je zverejnený na: https://bohos.blog.sme.sk/c/547002/velka-loteriova-lupez-kauza-lemikon-ma-12-rokov-a-stale-zije.html