ZAKLADANIE FIRIEM A ORGANIZÁCIÍ

Zakladanie obchodných spoločností a neziskových organizácií


Poskytujeme kompletné služby založenia a registrácie obchodných spoločností a neziskových organizácií, ktoré zahŕňajú:

 • Posúdenie podnikateľského zámeru a spolupráca pri tvorbe obchodného plánu
 • Poradenstvo pre výber formy podnikateľskej/nepodnikateľskej organizácie podľa typu predmetu činnosti
 • Poradenstvo pri založení obchodnej spoločnosti alebo neziskovej organizácie 
 • Príprava stanov, zakladateľských listín, spoločenských zmlúv a akýchkoľvek ďalších právnych dokumentov potrebných na založenie a registráciu obchodnej spoločnosti alebo neziskovej organizácie
 • Príprava a podanie žiadosti o registráciu na príslušný obchodný register alebo iný príslušný štátny orgán
 • Registrácia na daňovom úrade
 • Obstaranie prípadného požadovaného špeciálneho obchodného oprávnenia/licencie/koncesie/povolenia
 • Zastúpenie v registračnom alebo licenčnom/povoľovacom konaní pred štátnymi orgánmi a inštitúciami
 • Poradenstvo v súvislosti s otvorením bežných bankových účtov
 • Poradenstvo v oblasti náboru a manažmentu ľudských zdrojov
 • Mentoring a coaching podnikateľov pri rozbehu alebo transformácii obchodných aktivít 
 • Monitoring legislatívy a regulácie (notifikácie a implementácia zmien)